Publicación: Galicia : diario de la mañana   Buscar números por data

  1. Xuño (12)

    1. Ano I Número 1 - 1930 xuño 15

    2. Ano I Número 2 - 1930 xuño 17

    3. Ano I Número 3 - 1930 xuño 18

    4. Ano I Número 4 - 1930 xuño 19

    5. Ano I Número 5 - 1930 xuño 21

    6. Ano I Número 6 - 1930 xuño 22

    7. Ano I Número 7 - 1930 xuño 24

    8. Ano I Número 8 - 1930 xuño 25

    9. Ano I Número 9 - 1930 xuño 26

    10. Ano I Número 10 - 1930 xuño 27

    11. Ano I Número 11 - 1930 xuño 28

    12. Ano I Número 12 - 1930 xuño 29

  2. Xullo (26)

    1. Ano I Número 13 - 1930 xullo 1

    2. Ano I Número 14 - 1930 xullo 2

    3. Ano I Número 15 - 1930 xullo 3

    4. Ano I Número 16 - 1930 xullo 4

    5. Ano I Número 17 - 1930 xullo 5

    6. Ano I Número 18 - 1930 xullo 6

    7. Ano I Número 19 - 1930 xullo 8

    8. Ano I Número 20 - 1930 xullo 9

    9. Ano I Número 21 - 1930 xullo 10

    10. Ano I Número 22 - 1930 xullo 11

    11. Ano I Número 23 - 1930 xullo 12

    12. Ano I Número 24 - 1930 xullo 13

    13. Ano I Número 25 - 1930 xullo 15

    14. Ano I Número 26 - 1930 xullo 16

    15. Ano I Número 27 - 1930 xullo 17

    16. Ano I Número 28 - 1930 xullo 18

    17. Ano I Número 29 - 1930 xullo 19

    18. Ano I Número 30 - 1930 xullo 20

    19. Ano I Número 31 - 1930 xullo 22

    20. Ano I Número 32 - 1930 xullo 23

    21. Ano I Número 33 - 1930 xullo 24

    22. Ano I Número 34 - 1930 xullo 25

    23. Ano I Número 35 - 1930 xullo 27

    24. Ano I Número 36 - 1930 xullo 29

    25. Ano I Número 37 - 1930 xullo 30

    26. Ano I Número 38 - 1930 xullo 31

  3. Agosto (27)

    1. Ano I Número 39 - 1930 agosto 1

    2. Ano I Número 40 - 1930 agosto 2

    3. Ano I Número 41 - 1930 agosto 3

    4. Ano I Número 42 - 1930 agosto 5

    5. Ano I Número 43 - 1930 agosto 6

    6. Ano I Número 44 - 1930 agosto 7

    7. Ano I Número 45 - 1930 agosto 8

    8. Ano I Número 46 - 1930 agosto 9

    9. Ano I Número 47 - 1930 agosto 10

    10. Ano I Número 48 - 1930 agosto 12

    11. Ano I Número 49 - 1930 agosto 13

    12. Ano I Número 50 - 1930 agosto 14

    13. Ano I Número 51 - 1930 agosto 15

    14. Ano I Número 52 - 1930 agosto 16

    15. Ano I Número 53 - 1930 agosto 17

    16. Ano I Número 54 - 1930 agosto 19

    17. Ano I Número 55 - 1930 agosto 20

    18. Ano I Número 56 - 1930 agosto 21

    19. Ano I Número 57 - 1930 agosto 22

    20. Ano I Número 58 - 1930 agosto 23

    21. Ano I Número 59 - 1930 agosto 24

    22. Ano I Número 60 - 1930 agosto 26

    23. Ano I Número 61 - 1930 agosto 27

    24. Ano I Número 62 - 1930 agosto 28

    25. Ano I Número 63 - 1930 agosto 29

    26. Ano I Número 64 - 1930 agosto 30

    27. Ano I Número 65 - 1930 agosto 31

  4. Setembro (24)

    1. Ano I Número 66 - 1930 setembro 2

    2. Ano I Número 67 - 1930 setembro 3

    3. Ano I Número 68 - 1930 setembro 4

    4. Ano I Número 69 - 1930 setembro 5

    5. Ano I Número 70 - 1930 setembro 6

    6. Ano I Número 71 - 1930 setembro 7

    7. Ano I Número 72 - 1930 setembro 9

    8. Ano I Número 73 - 1930 setembro 10

    9. Ano I Número 74 - 1930 setembro 11

    10. Ano I Número 75 - 1930 setembro 12

    11. Ano I Número 76 - 1930 setembro 13

    12. Ano I Número 77 - 1930 setembro 14

    13. Ano I Número 78 - 1930 setembro 16

    14. Ano I Número 79 - 1930 setembro 17

    15. Ano I Número 80 - 1930 setembro 18

    16. Ano I Número 81 - 1930 setembro 19

    17. Ano I Número 82 - 1930 setembro 20

    18. Ano I Número 83 - 1930 setembro 21

    19. Ano I Número 84 - 1930 setembro 23

    20. Ano I Número 85 - 1930 setembro 24

    21. Ano I Número 86 - 1930 setembro 25

    22. Ano I Número 87 - 1930 setembro 26

    23. Ano I Número 88 - 1930 setembro 27

    24. Ano I Número 89 - 1930 setembro 28

  5. Outubro (27)

    1. Ano I Número 90 - 1930 outubro 1

    2. Ano I Número 91 - 1930 outubro 2

    3. Ano I Número 92 - 1930 outubro 3

    4. Ano I Número 93 - 1930 outubro 4

    5. Ano I Número 94 - 1930 outubro 5

    6. Ano I Número 95 - 1930 outubro 7

    7. Ano I Número 96 - 1930 outubro 8

    8. Ano I Número 97 - 1930 outubro 9

    9. Ano I Número 98 - 1930 outubro 10

    10. Ano I Número 99 - 1930 outubro 11

    11. Ano I Número 100 - 1930 outubro 12

    12. Ano I Número 101 - 1930 outubro 14

    13. Ano I Número 102 - 1930 outubro 15

    14. Ano I Número 103 - 1930 outubro 16

    15. Ano I Número 104 - 1930 outubro 17

    16. Ano I Número 105 - 1930 outubro 18

    17. Ano I Número 106 - 1930 outubro 19

    18. Ano I Número 107 - 1930 outubro 21

    19. Ano I Número 108 - 1930 outubro 22

    20. Ano I Número 109 - 1930 outubro 23

    21. Ano I Número 110 - 1930 outubro 24

    22. Ano I Número 111 - 1930 outubro 25

    23. Ano I Número 112 - 1930 outubro 26

    24. Ano I Número 113 - 1930 outubro 28

    25. Ano I Número 114 - 1930 outubro 29

    26. Ano I Número 115 - 1930 outubro 30

    27. Ano I Número 116 - 1930 outubro 31

  6. Novembro (26)

    1. Ano I Número 117 - 1930 novembro 1

    2. Ano I Número 118 - 1930 novembro 2

    3. Ano I Número 119 - 1930 novembro 4

    4. Ano I Número 120 - 1930 novembro 5

    5. Ano I Número 121 - 1930 novembro 6

    6. Ano I Número 122 - 1930 novembro 7

    7. Ano I Número 123 - 1930 novembro 8

    8. Ano I Número 124 - 1930 novembro 9

    9. Ano I Número 125 - 1930 novembro 11

    10. Ano I Número 126 - 1930 novembro 12

    11. Ano I Número 127 - 1930 novembro 13

    12. Ano I Número 128 - 1930 novembro 14

    13. Ano I Número 129 - 1930 novembro 15

    14. Ano I Número 130 - 1930 novembro 16

    15. Ano I Número 131 - 1930 novembro 18

    16. Ano I Número 132 - 1930 novembro 19

    17. Ano I Número 133 - 1930 novembro 20

    18. Ano I Número 134 - 1930 novembro 21

    19. Ano I Número 135 - 1930 novembro 22

    20. Ano I Número 136 - 1930 novembro 23

    21. Ano I Número 137 - 1930 novembro 25

    22. Ano I Número 138 - 1930 novembro 26

    23. Ano I Número 139 - 1930 novembro 27

    24. Ano I Número 140 - 1930 novembro 28

    25. Ano I Número 141 - 1930 novembro 29

    26. Ano I Número 142 - 1930 novembro 30

  7. Decembro (21)

    1. Ano I Número 143 - 1930 decembro 2

    2. Ano I Número 144 - 1930 decembro 3

    3. Ano I Número 145 - 1930 decembro 4

    4. Ano I Número 146 - 1930 decembro 5

    5. Ano I Número 147 - 1930 decembro 6

    6. Ano I Número 148 - 1930 decembro 7

    7. Ano I Número 149 - 1930 decembro 9

    8. Ano I Número 150 - 1930 decembro 10

    9. Ano I Número 151 - 1930 decembro 11

    10. Ano I Número 152 - 1930 decembro 12

    11. Ano I Número 153 - 1930 decembro 13

    12. Ano I Número 154 - 1930 decembro 14

    13. Ano I Número 155 - 1930 decembro 20

    14. Ano I Número 156 - 1930 decembro 21

    15. Ano I Número 157 - 1930 decembro 23

    16. Ano I Número 158 - 1930 decembro 24

    17. Ano I Número 159 - 1930 decembro 25

    18. Ano I Número 160 - 1930 decembro 27

    19. Ano I Número 161 - 1930 decembro 28

    20. Ano I Número 162 - 1930 decembro 30

    21. Ano I Número 163 - 1930 decembro 31