Publicación: O Tío Marcos d'a Portela : parrafeos c'o pobo gallego   Buscar números por data

 1. Xaneiro (2)

  1. Época Terceira Parrafeo Vintedous - 1918 xaneiro 7

  2. Época Terceira Parrafeo Vintetres - 1918 xaneiro 20

 2. Febreiro (2)

  1. Época Terceira Parrafeo Vintecatro - 1918 febreiro 7

  2. Época Terceira Parrafeo Vintecinco - 1918 febreiro 21

 3. Marzo (2)

  1. Época Terceira Parrafeo Vinteseis - 1918 marzo 7

  2. Época Terceira Parrafeo Vintesete - 1918 marzo 21

 4. Abril (2)

  1. Época Terceira Parrafeo Vinteoito - 1918 abril 7

  2. Época Terceira Parrafeo Vintenove - 1918 abril 21

 5. Maio (3)

  1. Época Terceira Parrafeo Trinta - 1918 maio 7

  2. Época Terceira Parrafeo Trint´e un - 1918 maio 21

  3. Época Terceira Parrafeo Trint´e dous - 1918 maio 31

 6. Xuño (1)

  1. Época Terceira Parrafeo Trint´e tres - 1918 xuño 21

 7. Xullo (2)

  1. Época Terceira Parrafeo Trint´e catro - 1918 xullo 7

  2. Época Terceira Parrafeo 35 - 1918 xullo 21

 8. Agosto (2)

  1. Época Terceira Parrafeo 36 - 1918 agosto 7

  2. Época Terceira Parrafeo 37 - 1918 agosto 21

 9. Setembro (2)

  1. Época Terceira Parrafeo 38 - 1918 setembro 7

  2. Época Terceira Parrafeo 39 - 1918 setembro 21

 10. Outubro (2)

  1. Época Terceira Parrafeo 40 - 1918 outubro 7

  2. Época Terceira Parrafeo 41 - 1918 outubro 21

 11. Novembro (2)

  1. Época Terceira Parrafeo 42 - 1918 novembro 7

  2. Época Terceira Parrafeo 43 - 1918 novembro 21

 12. Decembro (2)

  1. Época Terceira Parrafeo 44 - 1918 decembro 7

  2. Época Terceira Parrafeo 45 - 1918 decembro 21