Publicación: O Tío Marcos d'a Portela : parrafeos c'o pobo gallego   Buscar números por data

 1. Febreiro (1)

  1. Época Terceira Parrafeo Primeiro - 1917 febreiro 18

 2. Marzo (2)

  1. Época Terceira Parrafeo Segundo - 1917 marzo 7

  2. Época Terceira Parrafeo Terceiro - 1917 marzo 17

 3. Abril (2)

  1. Época Terceira Parrafeo Cuarto - 1917 abril 7

  2. Época Terceira Parrafeo Quinto - 1917 abril 21

 4. Maio (2)

  1. Época Terceira Parrafeo Sesto - 1917 maio 7

  2. Época Terceira Parrafeo Sétimo - 1917 maio 21

 5. Xuño (2)

  1. Época Terceira Parrafeo Outavo - 1917 xuño 7

  2. Época Terceira Parrafeo Noveno - 1917 xuño 21

 6. Xullo (2)

  1. Época Terceira Parrafeo Dez - 1917 xullo 7

  2. Época Terceira Parrafeo Once - 1917 xullo 21

 7. Agosto (2)

  1. Época Terceira Parrafeo Doce - 1917 agosto 7

  2. Época Terceira Parrafeo Trece - 1917 agosto 21

 8. Setembro (2)

  1. Época Terceira Parrafeo Catorce - 1917 setembro 7

  2. Época Terceira Parrafeo Quince - 1917 setembro 21

 9. Outubro (2)

  1. Época Terceira Parrafeo Dazaseis - 1917 outubro 7

  2. Época Terceira Parrafeo Dazasete - 1917 outubro 21

 10. Novembro (2)

  1. Época Terceira Parrafeo Dazaoito - 1917 novembro 7

  2. Época Terceira Parrafeo Dazanove - 1917 novembro 21

 11. Decembro (2)

  1. Época Terceira Parrafeo Vinte - 1917 decembro 7

  2. Época Terceira Parrafeo Vinteun - 1917 decembro 20