Colaboradores

Ministerio de Educación, Cultura e Deporte

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Ademais de fondos propios da Biblioteca de Galicia e das bibliotecas centrais territoriais xestionadas pola Xunta de Galicia, Galiciana-BDG conta con fondos dixitalizados dos seguintes particulares e institucións da memoria:

 • Universidade de Santiago de Compostela
 • Real Academia Galega
 • Museo do Pobo Galego
 • Fundación Penzol
 • Fundación Eugenio Granell
 • Deputación de Ourense
 • Museo Massó
 • Museo das Peregrinacións e de Santiago
 • Biblioteca Municipal de Estudos Locais (A Coruña)
 • Biblioteca do Seminario de Santa Catalina (Diocese de Mondoñedo - Ferrol)
 • Biblioteca do Seminario Maior San Xosé (Diocese de Vigo - Tui)
 • Biblioteca Municipal de Ponteareas
 • Herdeiros de Isaac Díaz Pardo