Concertos (7) España (45) Feijoo, Benito Jerónimo 1676-1764 (7) Feijoo, Benito Jerónimo 1676-1764 Theatro critico universal (6) Filosofía (5) Galicia (16) Igrexa Católica (20) Juicios (11) Juicios civiles (62) Matrimonios reais e nobres (8) Medicina (6) Pleitos (8) Pontevedra (9) Privilexios e inmunidades eclesiásticas (5) Ritos e cerimonias fúnebres (5) Santiago de Compostela (5) Sermóns (9) Tarxetas postais (9) Xuízos (13) Xuízos civiles (72)