Detalle

Nós : boletín mensual da cultura galega : órgao da Sociedade Galega de Pubricacións "Nós"

Ano I Número 1 - 30 outubro 1920

Normal

Obra en dominio público

Biblioteca de Galicia

Copia dixital

Versión PDF

Formato ePub

Artículos

Título Autor Páginas Contenido
Primeiras verbas Ano I (1920) n. 1 ; p. 1-2
Fala do sol : aos jovens poetas galegos Pascoais, Teixeira de Ano I (1920) n. 1 ; p. 3
O sentimento da terra na raza galega Risco, Vicente Ano I (1920) n. 1 ; p. 4-9
As letras galegas en Francia : poetas de Galizia Lebesgue, Philéas Ano I (1920) n. 1 ; p. 9-11
Dos nosos tempos López Cuevillas, Florentino Ano I (1920) n. 1 ; p. 12-13
A roda de San Xoán Castelao Ano I (1920) n. 1 ; lámina sen paxinación
O problema do traballo en Galicia Noguerol Buján, Arturo Ano I (1920) n. 1 ; p. 14-16
Archivo filolóxico e etnográfico de Galizia. C. IV, Adeviñanzas Noriega Varela, Antonio Ano I (1920) n.1 ; p. 16-17
Os homes, os feitos, as verbas Ano I (1920) n. 1 ; p.18-20