Universidade de Santiago de Compostela. Estación Meteorolóxica