Publication: Galicia : revista del Centro Gallego [de Montevideo]   Buscar números por fecha

Year 1929

Year 1930

  1. January (1)

    1. Galicia: revista del Centro Gallego [de Montevideo] - Ano XIII Num. 156-157 (Xaneiro-Febreiro 1930)

  2. March (1)

    1. Galicia: revista del Centro Gallego [de Montevideo] - Ano XIII Num. 158 (Marzo 1930)

  3. April (1)

    1. Galicia: revista del Centro Gallego [de Montevideo] - Ano XIII Num. 159 (Abril-Maio 1930)