Ampurias (Cidade desaparecida) (1) Baixo Aragón (Comarca) (2) Moedas romanas (1) Restos arqueolóxicos (2)